22693
post-template-default,single,single-post,postid-22693,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

35 preguntes i respostes sobre els límits de la nostra mobilitat: on comença la irregularitat?

Us proposem la lectura d’aquest article d’El País, que va sortir publicat el dia 01 d’abril de 2020, per la Patricia Ortegal i la Rebeca Carranco. Veureu que es recullen els dubtes més comuns dels ciutadans, en relació a si poden o no moure’s durant el període de confinament.

“Utilitzant com a base els qüestionaris informatius ja elaborats per Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i algunes de les raons més habituals recollides en les prop de 234.000 propostes de sanció interposades fins avui per les forces i els cossos de seguretat de l’Estat des que es va decretar l’estat d’alarma el 14 de març, EL PAÍS respon a una sèrie de preguntes per mostrar quins són els límits de la mobilitat en l’actualitat i quins desplaçaments poden ser sancionables d’acord amb l’extraordinària normativa vigent. El procés judicial pot acabar, o no, en una pena de presó o multa. Les sancions poden anar dels 100 als 30.000 euros en funció de la consideració que li donin a les denúncies les delegacions i subdelegacions del Govern, competents en la matèria. La resistència o l’atemptat a l’autoritat i la reincidència en alguns casos ja ha comportat l’ingrés a la presó decretat per alguns jutges.

 1. Em puc moure dins del meu poble o ciutat?La mobilitat es limita a activitats concretes: adquisició d’aliments o productes de primera necessitat (inclou el diari), productes farmacèutics, consultes a entitats financeres i/o assegurances, desplaçament al lloc de treball (en el cas que sigui un servei dels classificats com a essencials i amb document acreditatiu), retorn a la residència habitual, atenció i cura de menors d’edat, persones grans i altres persones especialment vulnerables o depenents. La mobilitat en tots aquests casos s’ha de produir sempre individualment, excepte quan s’acompanyi persones depenents o una altra causa degudament justificada.
 2. Hi ha algun “certificat de mobilitat” o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o en vehicle?El Govern central ha elaborat un model de declaració responsable per a les empreses, que es pot consultar als annexos del Butlletí Oficial de l’Estat. El document especificarà que el treballador per compte d’altri reuneix els requisits exigits com a essencials i s’ensenyarà als policies si el demanen. A Catalunya hi ha un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. Es pot descarregar al web del Departament d’Interior.
 3. Puc anar a la meva segona residència?No. Només està permès el desplaçament a la residència habitual i en les condicions descrites.
 4. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us facin falta o feu la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que els nens entrin als establiments.
 5. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que necessita sortir al carrer. Puc?Si és imprescindible fer-ho per prescripció sanitària o social, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A més de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia. Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar puntualment a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris i portin la documentació que ho acrediti.
 6. Puc anar a veure el meu familiar, amic o veí a casa seva?Exclusivament si es tracta de persones vulnerables o depenents i sense que hi hagi contacte i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres.
 7. Puc visitar els meus familiars dependents?Sí, per a la seva atenció imprescindible. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic. Si es tracta d’una persona depenent, pot ser assistit com a part dels serveis essencials permesos.
 8. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili?Està permès, però sempre és prioritari l’interès dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre la guarda, la custòdia, les visites i les comunicacions.
 9. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè haig d’anar a treballar?Sí, entenent que es tracta de cuidar un menor d’edat i que la seva feina es troba entre els serveis anomenats essencials, els únics actius fins al 9 d’abril.
 10. Puc fer la compra per a persones que no ho poden fer per elles mateixes?Sí, però en portar-la no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància d’1 a 2 metres.
 11. Podem estar als espais comunitaris de l’edifici on vivim?No, atès que és un espai privat d’ús públic. Només es poden utilitzar per a activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de manera individual. No se’n pot fer ús d’oci, tampoc si és un ús individual.
 12. Puc sortir al meu pati, balcó, terrassa particular o jardí?Sí, els poden fer servir les persones que resideixen al domicili.
 13. Puc sortir a córrer o caminar si tinc a prop un parc o una zona boscosa?No. Excepte per prescripció mèdica, les sortides a espais públics queden circumscrites a activitats definides com a imprescindibles.
 14. Puc treure a passejar la meva mascota?De manera individual cada persona, sempre a prop del domicili i el temps mínim imprescindible.
 15. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. Ha de fer-se amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.
 16. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?Només en el temps i la manera imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.
 17. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similars?Sí que està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similars.
 18. Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?No estan permeses. A més, específicament, s’han anul·lat les reunions físiques d’assemblees esportives i dels òrgans col·legiats de persones jurídiques de dret privat, incloses les societats cooperatives.
 19. Puc anar a l’hort que és fora del meu municipi?No, en el cas d’un hort particular (consum propi). Sí, en cas d’activitat econòmica.
 20. Quina limitació hi ha en el nombre de persones dins de vehicles particulars?Sempre hi ha d’anar una sola persona, tret que la segona sigui menor, depenent o discapacitada. S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no just darrere un de l’altre).
 21. També està limitat el nombre de persones en vehicles professionals o d’empresa?En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.
 22. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?Sí, però només per les causes de mobilitat previstes i de manera individual.
 23. I dins de taxis i VTC?Individualment, excepte si s’acompanya una persona discapacitada, menor o no sense autonomia. S’han d’utilitzar els seients posteriors.
 24. Puc anar a recollir un familiar a l’aeroport, a l’estació…?No està previst específicament en les excepcions a la mobilitat a l’espai públic. Sí que està previst per a l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats o causa justificada (com les persones grans).
 25. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).
 26. Podem compartir cotxe per anar al metge?Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.
 27. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?Sí, però només en el marc de la seva activitat laboral.
 28. Puc anar a la vetlla, cerimònia o cementiri en cas de mort d’un familiar o amic?Es prohibeixen les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, així com als domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. S’ajorna la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l’estat d’alarma. La comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva, respectant sempre la distància d’un a dos metres entre ells. En el cas de morts per la Covid-19 no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver.
 29. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?S’estan ajornant totes les que no són urgents. El mateix passa amb les cites de rehabilitació. Si la seva cita és imprescindible i es manté, pot assistir, però porteu el document amb la cita o tingueu-lo localitzat al mòbil per si us el demana un agent.
 30. Puc anar-me’n de l’hospital si ja em trobo bé?No, fins que no tingueu l’alta mèdica.
 31. Puc anar a fer gestions a l’Ajuntament (multes, impostos…)?Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàticament o ajornar-los. S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).
 32. Haig de canviar de pis i fer el trasllat. Puc?Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu sempre al damunt la documentació que ho acrediti.
 33. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març del 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 34. I en el cas del permís de conduir?La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada 60 dies.
 35. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.”