22640
post-template-default,single,single-post,postid-22640,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Atur i coronavirus: com el cobro amb un ERTO i altres dubtes

Avui publiquem en el blog aquest article de Gabriel Ubieto, publicat a EL Periódico.cat/Economia, avui dia 20 de març de 2020.

 

Com veureu, recull les preguntes més freqüents plantejades per tots els treballadors que es veuen afectats per un ERTO o aquells que, sense estar-ho, tenen dubtes sobre el com han d’actuar a nivell laboral, en aquests moments de tanta incertesa. Us deixem amb l’article que seguir que us resultarà de gran interès.

“Les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), així com les del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), estaran tancades al públic els pròxims dies mentre duri la pandèmia. No obstant, això no significa que aquests organismes deixin de funcionar ni que per al ciutadà sigui impossible realitzar els tràmits que necessiti, davant de l’allau d’ERTOs, possibles acomiadaments o altres gestions al marge del coronavirus. En aquest article intentem aclarir alguns dels possibles dubtes originats davant de la present situació d’excepcionalitat.

Les oficines del SEPE i el SOC estan tancades, ¿com em poso en contacte amb ells?

 

Les oficines del SEPE i el SOC estan tancades al públic, però els seus treballadors continuen operatius i disponibles per fer atenció al ciutadà que ho requereixi. Per conctactar amb aquests organismes públics, la persona que així ho requereixi ha de dirigir-se telemàticament o per telèfon per tramitar una prestació o consulta. La pàgina web del SEPE és www.sepe.es i el telèfon d’assistència és el 901 11 99 99 per a treballadors i el 901 01 01 21 per a empreses. En el cas del SOC, la seva adreça web és www.serveiocupacio.gencat.cat i el seu telèfon d’assistència és el 012.

 

Estic a l’atur i he de renovar-lo, ¿com ho faig?

 

Davant de la situació excepcional de confinament, el SEPE ha decidit prorrogar automàticament totes aquelles prestacions en vigor. És a dir, les persones a l’atur no hauran d’acudir presencialment a les oficines del SEPE o del SOC per validar la seva cartilla. Passa el mateix amb aquelles persones que percebin el subsidi per a aturats majors de 52 anys o que estiguin ingressant la Renda Garantida de Ciutadania; la seva renovació en l’actual situació és automàtica.

També s’han habilitat mesures excepcionals per a aquelles persones que s’hagin quedat a l’atur en els últims dies però encara no hagin tramitat l’alta com a demandants d’ocupació. Per a aquestes persones, el SEPE ha ampliat el termini màxim de 15 dies per poder tramitar l’alta i no rebre una penalització per superar el temps esmentat.

 

La meva empresa m’acaba d’aplicar un ERTO, ¿què faig per cobrar la prestació?

 

Si l’ERTO l’acredita l’empresa per causa major vinculada al coronavirus, el treballador afectat no haurà de realitzar cap tràmit per cobrar la prestació d’atur. El Govern va habilitar al seu últim paquet de mesures que tota persona afectada per una suspensió d’ocupació, independentment del temps que hagi cotitzat abans d’aquesta, tindrà dret a cobrar el 70% de la base reguladora del seu salari. Per a això, el SEPE procedirà a donar de baixa d’ofici com a ocupat el treballador afectat i a tramitar-li la prestació, que cobrarà a final de mes. En el cas que l’empresa no justifiqui força major i hagi de tramitar l’ERTO per altres cursos, el treballador afectat s’haurà de posar en contacte telemàticament amb el SEPE per fer els tràmits. Per a això pot fer-ho via web (www.sepe.es) o trucant al 901.

 

Tinc un contracte temporal i s’acaba en ple confinament, ¿tinc dret a una renovació automàtica?

 

Una persona que tingui un contracte temporal i aquest venci durant el confinament no té dret a exigir a l’empresa que el renovi. De la mateixa manera que si l’empresa fa un ERTO i el contracte del treballador temporal venç durant aquest. En l’esmentat cas tampoc tindria dret a una prolongació automàtica del contracte. Sempre que l’esmentat contracte estigui ajustat a la legalitat i la temporalitat estigui correctament acreditada. Si el contracte estigués en frau, la persona afectada pel venciment podria denunciar-ho davant de la Inspecció de Treball i aquest organisme estimaria, al marge de l’actual situació d’excepcionalitat, si és deure de l’empresa passar a indefinit l’esmentat contracte.”