18972
blog,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Què és l’IRPH: Guia per entendre el nou conflicte de la banca

L’advocat general de la UE, Maciej Szpunar, ha conclòs aquest dimarts que l’índex de referència dels préstecs hipotecaris (IRPH) no és prou transparent i es pot considerar abusiu. Quina repercussió tenen aquestes conclusions? I com els afecten el que tenen una hipoteca d’aquestes característiques? La xifra d’afectats varia en funció de les dades que dona l’  Associació d’Usuaris Financers o el Banc d’Espanya. La primera assegura que són 1.300.000 famílies i el segon, 760.000.

READ MORE

El Suprem canvia l’abast de la llei de la segona oportunitat a causa dels deutes

La Sala Civil del Tribunal Suprem, reunida en ple aquesta setmana, va resoldre diverses qüestions noves en relació amb l’exoneració de deutes insatisfetes, un mecanisme de segona oportunitat que lliura al deutor del pagament, estenent les competències relatives al pla de pagaments del crèdit públic al jutge del mercantil.

Analitzant el preàmbul, els antecedents normatius i els instruments internacionals adoptats abans i després de la seva regulació, la Sala conclou que, aprovat judicialment el pla de pagaments, no és possible deixar la seva eficàcia a una posterior ratificació d’un dels creditors, en aquest cas el creditor públic (Hisenda).

READ MORE

El mecanisme de la segona oportunitat. Què és i a qui va adreçat.

El mecanisme de la Segona Oportunitat es troba regulat en el títol X de la Llei Concursal i en el seu article 178 bis. Es tracta d’una novetat legislativa que suposa una alternativa per aquelles situacions d’insolvència esdevingudes per persones físiques, tant en la seva vida domèstica, com durant l’exercici d’una activitat econòmica com autònom.

READ MORE

Separació o divorci? Diferències

La principal diferència entre la Separació i el Divorci la trobem en el fet que amb la separació es produeix el cessament de la convivència sense trencar-se de forma definitiva el matrimoni, subsistint el vincle matrimonial .

READ MORE

REDUCCIÓ DE JORNADA. CONCILIACIÓ DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL

Què passa si, quan sol·licitem una reducció de jornada, l’empresa es nega o mostra la seva disconformitat amb la distribució i concreció horària demanada, tot i haver-la tramitat amb la deguda antelació de 15 dies (o els dies que estableixi el conveni col·lectiu d’aplicació) i concretant la data d’inici i fi?

READ MORE