23057
post-template-default,single,single-post,postid-23057,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Diferències entre liquidació i indemnització

Tens dret a la liquidació però no a la indemnització? Anem a aclarir conceptes avui.

Liquidació: document que es lliura al treballador quan es posa fi a una relació laboral, amb independència de quina hagi estat la causa de la finalització (fi de contracte, acomiadament, baixa voluntària, etc). En aquest document s’inclou el que queda pendent d’abonar en concepte de vacances i pagues extraordinàries generades i no abonades, en el moment de la finalització de la relació laboral. I, en els casos en què existís dret a percebre indemnizació per acomiadament, també hi constaria.

Indemnització per acomiadament: import que percep el treballador, quan l’empresa extingeix de forma unilateral la relació laboral, per causes no imputables al propi treballador.
Si ens han acomiadat de forma improcedent, tindríem dret a percebre 33 dies per any treballat (des del 2012) o bé, 20 dies per any treballat, quan l’acomiadament s’ha produït per causes objectives o bé, per modificació de les nostres condicions laborals.
La finalització de contracte temporal, en algunes modalitats, també comportaria la percepció d’una indemnització.

Recordeu que a Gles Advocats tenim un equip d’especialistes en Dret Laboral que us resoldran tots els dubtes que us puguin sorgir respecte a la fi d’una relació laboral. T’informarem i t’orientarem, i farem sempre cerca de la millor opció possible.