22894
post-template-default,single,single-post,postid-22894,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Registre Salarial Obligatori

Des del 14 d’abril de 2021 s’estableix l’obligatorietat per a tot empresari, a portar un registre amb els valors mitjans de salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de tota la plantilla de l’empresa, desglossats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treballs iguals o d’igual valor.

Inclou a totes les empreses, independentment del nombre de treballadors i de la seva magnitud, apareixent també el personal directiu i els alts càrrecs.

El Govern d’Espanya redacta aquesta mesura amb la finalitat de lluitar contra la precarietat laboral i garantir la igualtat d’oportunitats. A més a més obliga a les empreses a establir mesures determinants perquè homes i dones disposin de les mateixes condicions, salaris i oportunitats professionals.

Quan una empresa compti amb representació legal de les persones treballadores, seran els seus membres qui facilitaran a les persones treballadores l’accés a aquest registre.

I molts us preguntareu … és obligatori portar aquest registre? El seu incompliment deriva a la normativa que ve definida per la Llei d’Infraccions i Sancions en l’ordre Social, i la recull com a infracció greu “no cumplir amb les obligacions que en matèria de plans d’igualtat i mesures d’igualtat estableix la Llei Orgànica 3/2007” de l’Estatut dels Treballadors o el conveni col·lectiu d’aplicació. Podent implicar sancions entre 626 i 6.250 €, arribant a 187.515 € en cas que es falsegin dades.

El nostre equip especialista en Dret Laboral, liderat per la Laura Escamilla, t’acompanyarà i assessorarà en l’adaptació de la vostra empresa al registre salarial. Contacteu-nos i resoldrem tots els vostres dubtes.